Välkommen till Verkstadsklubben IF Metall Volvo CE AB Braås.

Här kan du som medlem registrera dig så kommer en admin att kontrollera medlemskap och sedan godkänna dig.
Är du redan registrerad så logga in på Verkstadsklubben i Braås och ta del av all information som finns tillgänglig här.

Är du inte medlem i IF Metall så kan du klicka här så kommer du direkt till inskrivningssidan eller så kommer du in till oss på klubbexpeditionen så hjälper vi givetvis dig att komma med.
 //  Klubbstyrelsen IF Metall Braås 

Den 20 januari avhölls klubbens nomineringsmötet på ett annorlunda sätt.
Endast valberedning, kontaktombud samt styrelse var på plats totalt 19 personer. Följande personer är nominerade:
Ordförande:Richard Bonassin Styrelseledamöter:Alma Begic, Dan Petersson, Mikael Guse och Sebastian Erlandsson
Styrelsesuppleanter:Philip Hulting, Lars Kallmén, Carl Strid, Jesper Johansson, Mikael Guse, Said Hussein och Sebastian Erlandsson
Revisor:Ingen nominerad Revisorssuppleant: Rickard Atterheim 
Nu börjar valberedningens arbete på allvar att gå igenom nomineringarna och prata med de nominerade inför årsmötet.
Förbundet har gett klubbarna möjlighet att senarelägga sina årsmöten till senast 30 juni i dessa Coronatider. Verkstadsklubben kommer att senarelägga vårt årsmöte och det nya datumet är tisdagen 22 juni.

senast uppdaterad 2021-05-31